Фонди бібліотеки

Станом на березень 2017 р. загальний бібліотечний фонд нараховує 146 701 назву включно з періодичними виданнями (2591).

Збірки бібліотеки з богослов’я, релігієзнавства, історії, філософії, культурології, мистецтвознавства, класичних мов, медієвістики та візантиністики покликані перетворити Університет на провідний центр гуманітарних студій України.

Сегмент збірки з богослов’я та історії Західної цивілізації є найбільшим і найкращим в Україні. Особливе значення в бібліотеці  приділяють працівники бібліотеки тематичним колекціям з літератури, історії мистецтва, класичних і середньовічних студій, візантиністики, суспільним наукам.

Гордістю бібліотеки є:

 • колекція візантиністики Ганса-Георга Бека – видатного історика-медієвіста і візантолога візантиніста – налічує 2569 кн.;
 • італомовна колекція – дарунок mons. Scarabelli – 222 кн.;
 • серія “LOEB classical library” – збірка оригінальних текстів античних авторів з англійським перекладом – 476 кн.;
 • колекція о. Івана Шевціва – дослідника історії Греко-Католицької церкви – 1723 кн.;
 • колекція історика Михайла Демковича-Добрянського – 2694 кн;
 • збірка мовознавця Олекси Горбача – 250 книг та 72 мікрофільми з філології;
 • збірка професора літургіки о. Роберта Тафта – 314 кн.;
 • колекція книг з візантиністики проф. Ігоря Шевченка – 8080 кн.:
 • колекція присвячена проблемам філософії та етики – дарунок Пітера МакКорміка (Peter McCormick) – 4128 кн.;
 • збірка богословської академічної літератури – дарунок Богословського факультету Тілбурзського університету – 8892 кн.;
 • колекція книг гуманітарного спрямування п. Юрія Логуша – 1685 кн.
 • колекція книг з культурології – дарунок бібліотеки Центру гуманітарних досліджень
 • колекція книг та науковий архів проф. Михайла Лесіва

Фонд періодичних видань у бібліотеці УКУ нараховує приблизно 2591 назв. Це видання богословського, філософського, історичного, мовознавчого характеру різними мовами (українською, російською, польською, хорватською, румунською, англійською, німецькою, французькою, італійською, латинською). Насамперед це всі профільні для нас наукові журнали, наприклад «Богословія», «Український історичний журнал», «Київська старовина», «Наука. Релігія. Суспільство», «Мовознавство», «Філософська думка», «Вопросы философии», «Альфа и омега», «Przegląd teologiczny», «Theological studies», «Byzantinische Zeitschrift», «Irénikon», «Obnovljeni život», «Orientalia christiana periodica» та інші. Щороку бібліотека УКУ передплачує приблизно 50 назв періодичних видань У бібліотеці УКУ зберігаються періодичні видання 19 століття, наприклад, шематизми Львівської, Перемиської, Самбірської і Сяноцької, Лемковщини, Станіславівської єпархій. Також такі журнали, як «Православный собеседник», «Труды Киевской Академии», «Нива», «Літературно-науковий вісник», «Місіонар» та інші. *

Спеціальні колекції: бібліотека володіє колекцією самвидавної преси кінця 80-х рр. ХХ ст. («Віко», «Закарпатська Гурка», «Тарасова Україна», «Думка» та інші) рідкісними літургійними стародруками, архівними, аудіо- та відео- матеріалами.