“Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах” за ред. Я. Курчевського і О.Герман

“Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах” за ред. Я. Курчевського і О.Герман –
Колективна монографія містить результати досліджень, проведених в 2010-2012 рр. у політкультурних середовищах (Цєшинська Силезія, Опольська Силезія, східна Латвія, Львівщина, Семиград) міжнародною групою науковців під керівництвом професора Яцека Курчевського (Інститут прикладних суспільних наук Варшавського університету).
На підставі вивчення кількох ареалів сучасного політкультурного фронтиру – Силезії в її історичних границях, межі проживання балтійського та слов’янського населення, польсько-українського прикордоння, а також Клуж-Напока в Румунії як території прикладних зацікавлень соціології примирення і конфліктогенної етнізації – автори наукових розвідок досліджують актуальний стан відносин між представниками різних національностей, віросповідань, ідентичностей; аналізують явища, важливі для досягнення примирення у мультикультурних спільнотах загалом та зокрема для польського суспільства.
Для соціологів, істориків, політологів, філософів, європеїстів, міжнародників, а також усіх, хто цікавиться методологією антропології та соціології примирення.
#UCU_Library

Вам буде цікаво