“Церкви Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст: художній образ храму” М.Студницька, Р. Студницький

Монографію присвячено дослідженню сакральної архітектурної спадщини Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., з погляду комплексного застосування й поєднання в цій галузі різних видів мистецтва.
Зокрема, на сторінках книги простежено шляхи виникнення, розвитку й становлення художнього синтезу, ретельно розглянуто простір українських сакральних споруд,ж а також проаналізовано структури, що є складовими частинами інтер’єру церков.
Незаперечну цінність праці становить те, що її написано на основі детального обстеження 460 церков Східної Галичини.
Для мистецтвознавців, архітекторів, художників, студентів відповідних спеціальностей і всіх, хто цікавиться культурною спадщиною рідного народу.

Вам буде цікаво